Jste zde

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Kralovicích

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Kaznějově u křižovatky s ul. Lipová, za účelem zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikaci a informování účastníků provozu v souvislosti a úplnou uzavírkou ul. Lipová v Kaznějově

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 na území Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 v křižovatce se silnicí II/201 a silnicí III/20153 k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování účastníků silničního provozu  v souvislosti s opravou silnice II/201.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21 na území Plzeňského kraje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/21 v Chodové Plané v místě žel. přejezdu ev. č. P299 a v křižovatce se silnicí II/201 k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu omezení provozu na silnici I/21 úplnou uzavírkou v souvislosti s opravou žel. přejezdu ev. č. P299.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnic I/27 v Kaznějově

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Kaznějově v křižovatce s ul. Lipová a Stará ves z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s uzavírkou ul. Lipová a prováděním stavebních prací na silnici I/27.

Stránky