Jste zde

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/26 v k. ú. Kyšice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/26 v místě mostů ev. č. 26-002..1 a ev. č. 26-002..2 k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu omezení provozu na silnici I/26 částečnou uzavírkou v souvislosti s realizací stavby "I/26 Kyšice, mosty ev. č. 26-002..1 a 26-002..2".

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Plzni (ul. Plaská) v křižovatce s ul. Tachovská, z důvodu omezení provozu na silnici I/27 částečnou uzavírkou, za účelem označení pracovního místa v souvislosti s opravou rozchodu kolejiště.

Stránky