Jste zde

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20, k. ú. Chotíkov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal návrh opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v k. ú. Chotíkov, v rámci akce "I/20 Chotíkov, úprava křižovatky", za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci doplněním svislého a vodorovného dopravního značení a uvedení do souladu  s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v obci Výrov, Hadačka

Krajský úřad plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v obci Výrov, část Hadačka z důvodu omezení provozu na silnici I/27 částečnou uzavírkou v úseku před křižovatkou se silnicí III/20137 ke křižovatce se silnicí III/2319 k zajištění bezpečnosti silničního provozu v rámci akce "I/27 Hadačka - průtah".