Jste zde

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 Plasy - Rybnice

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 mezi obcí Rybnice a městem Plasy k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s pořádáním  akce "Den ve vzduchu s Plzeňským krajem".

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 k. ú. Třemošná

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v k. ú. Třemošná  k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s odbočováním účastníků závodu na shromaždiště a parkoviště obsluhou napojení polní cesty k Bílému Potoku.

Stanovení přechodné úpravy provozu na sionici I/20 v Kasejovicích

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 v Kasejovicích k zajištění bezpečnosti silničního provozu  v souvislosti s realizací stavby "I/20 Kasejovice - Janské náměstí, obnova veřejného prostranství".