Jste zde

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí má dle § 9a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů vytvořen dokument Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany Krajským úřadem Plzeňského kraje. Tento dokument je uložen u vedoucího oddělení sociálních věcí.

Aktualizováno dne 20.04.2018 - 13:14