Jste zde

SROP - Individuální projekty

5.výzva SROP / 1.10. - 30.11.2005

SROP bez textu
Dne 6. ledna 2006 rozdělila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad poslední finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu.

4.výzva SROP / 1.6. - 29.7.2005

SROP bez textu
Dne 23.9.2005 schválila Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad dotace na projekty přijaté v rámci 4.výzvy Společného regionálního operačního programu.

3.výzva SROP / 1.2. - 31.3.2005

logo
Dne 20. května 2005 se v Českých Budějovicích uskutečnilo zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kde byly schvalovány dotace ze SROPu na jednotlivé projekty přijaté v rámci 3.kola výzvy SROP.

2.výzva SROP / 1.10. - 30.11.2004

SROP bez textu
Dne 2. února 2005 se v Plzni uskutečnilo zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kde byly schváleny k financování projekty přijaté v rámci 2. kola výzvy SROP.

1.výzva SROP / 1.6. - 30.7.2004

SROP bez textu
Dne 24. září 2004 se v Českých Budějovicích uskutečnilo zasedání Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, kde byl schválen seznam projektů doporučených k financování ze Společného regionálního operačního programu v rámci 1.výzvy.

Společný regionální operační program

SROP text dole
Společný regionální operační program (dále jen SROP) je programový dokument České republiky, který se soustřeďuje na podporu regionálního rozvoje všech sedmi regionů soudržnosti, (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Moravskoslezsko, Střední Morava a Jihovýchod), resp. 13 krajů.