Jste zde

SROP - Grantová schémata Plzeňského kraje

GRANTOVÁ SCHÉMATA PLZEŇSKÉHO KRAJE - základní informace

logo
V rámci první výzvy k předkládání individuálních projektů do Společného regionálního operačního programu podal Plzeňský kraj žádost o 6 grantových schémat, které využil k podpoře drobných, malých a středních podnikatelů, veřejných subjektů a neziskových organizací.