Jste zde

Správní poplatky na úseku podnikání v zemědělství

Správní poplatky na úseku podnikání v zemědělství

Správní poplatky na úseku Evidence zemědělského podnikatele

 

SAZEBNÍK – část I – Položka 6

a)    Zápis zemědělského podnikatele do evidence*                   Kč 1 000,-                        

b)    Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci*         Kč    500,-                                

c)    Změna identifikačních  údajů*                                          Kč    100,-                                                                      

(bez poplatku, je-li změna identifikačních údajů již zapsána v Obchodním rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidenci např. v Živnostenském rejstříku) 

 

* Zákon č. 252/1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 

SAZEBNÍK - část I - Položka 3 písm. a)

Vydání výpisu z informačního systému Evidence zemědělského podnikatele         Kč          15,-    za první a    

                         Kč            5,-     za každou další i započatou stránku

 

 

 

 

 

Aktualizováno dne 24.06.2015 - 10:13