Jste zde

Společně pro dotace

Úvodní slovo náměstka hejtmana

Vážení zájemci o dotace,
oddělení technické podpory a propagace Odboru fondů a programů EU Plzeňského kraje připravilo pro všechny potencionální  zájemce o dotaci na území Plzeňského kraje partnerský program „Společně pro dotace“.
Toto oddělení bylo zřízeno na základě odborné a detailní analýzy, která ukázala na potřebu metodické pomoci, poradenství a asistenci potenciálních žadatelů v procesu řízení přípravy a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů a programů Evropské Unie v celém Plzeňském kraji. Při zpracování podkladů analýzy OTPP dospělo k názoru, že je nezbytně nutné tyto aktivity sloučit a dát jim sjednocený rámec.
V rozsahu této činnosti, poskytne OTPP komplexní poradenství, asistenci, popřípadě pomoc při všech fázích přípravy a realizace projektů.
Pro zajištění takovéhoto rozsahu činností bude OTPP postupně sbírat a soustřeďovat všechny aktuální informace z oblasti dotací a programů EU včetně poznatků a zkušeností všech partnerů programu.
Vzhledem k tomu, že se počítá s širokým zapojením nejrůznějších subjektů do tohoto partnerského programu, bude OTPP jeho prostřednictvím také monitorovat skutečné potřeby Plzeňského kraje pro další programové období EU tj. 2014–2020.
Jsme přesvědčeni o tom, že na základě partnerství lze dosáhnout společného cíle, kterým je zefektivnění čerpání dotačních prostředků EU na území celého Plzeňského kraje.
Do projektu se mohou potencionální žadatelé registrovat přes elektronický registrační formulář na těchto webových stránkách „Společně pro dotace“. Těšíme se na případnou spolupráci s Vámi.

Ivo Grüner