Jste zde

Soutěže

Úspěšní žáci a studenti z celostátních soutěží převzali ocenění

Nejúspěšnější řešitelé předmětových a odborných soutěží se 11. října 2017 společně s ředitelkami a řediteli středních a základních škol sešli v sále zastupitelstva na krajském úřadě, kde převzali od hejtmana Josefa Bernarda a náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové ocenění ...

Podpora zájmové činnosti Plzeňským krajem

V návrhu rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2018 je v rámci Podpory zájmové činnosti (soutěže a přehlídky) počítáno s podporou školních i mimoškolních akcí. Finanční prostředky jsou přednostně využívány na ...

Ocenění úspěšných žáků předmětových a uměleckých soutěží

Úspěšné řešitele předmětových a odborných soutěží a také soutěží uměleckých ocenil v úterý 11. října 2016 na krajském úřadě náměstek hejtmana Jiří Struček, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje na celostátních a mezinárodních kláních ...

 

Stránky