Jste zde

Sociální věci

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.

Aktualizováno dne 15.09.2016 - 14:08

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni navštívili členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni, která vznikla již v roce 2010 společně s Výslechovou místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Klatovech navštívili 17. září 2015 členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky ...

Aktualizováno dne 29.09.2015 - 10:22

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITYA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PLZEŇSKÉHO KRAJE NA LÉTA 2013-2016

Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2013 až 2016 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 925 ze dne 14. prosince 2011.

Do Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2013-2016, která navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2009 – 2011, je zařazena i protidrogová problematika Plzeňského kraje.

V příloze naleznete Koncepci prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2013-2016, vč. příloh.

Aktualizováno dne 05.02.2013 - 07:18

Človíčci si po škole užívají hvězdné nebe

Stacionář Človíček, který je jedním ze zařízení Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy, využívá od konce září nově přistavěnou učebnu a zároveň prostor pro smyslovou stimulaci...

Stránky