Jste zde

Sociální věci

Národní kolo Evropské ceny prevence kriminality 2018

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor prevence kriminality, vyhlásilo Výzvu k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2018 (ECPA - European Crime Prevention Award). Cena, kterou vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (EUCPN), každoročně oceňuje nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality a podporuje výměnu zkušeností dobré praxe v rámci EU na zvolené téma...

Výsledky Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018

Republikový výbor pro prevenci kriminality (RVPPK) schválil dne 12. dubna 2018 návrh Komise RVPPK pro výběr projektů Programu PK na rozdělení dotace v součtu 84 180 151 Kč (zahrnující i víceleté projekty APK a Domovník - preventista). Z toho na rok 2018 ve výši celkem 54 297 492 Kč (z toho neinvestice ve výši 31 798 311 Kč a investice ve výši 22 499 181 Kč). Tabulka podpořených projektů (Protokol o hlasování komise) i zápis z jednání Komise tvoří přílohu této informace.

Linka seniorů

Linka seniorů, kterou provozuje Elpida o.p.s., na telefonním čísle 800 200 007 je v provozu od 8.00 do 20.00 hodin každý den  včetně svátků a Vánoc.

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.

Aktualizováno dne 15.09.2016 - 14:08

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni navštívili členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni, která vznikla již v roce 2010 společně s Výslechovou místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Klatovech navštívili 17. září 2015 členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky ...

Aktualizováno dne 29.09.2015 - 10:22

Stránky