Jste zde

Sociální věci

Linka seniorů

Linka seniorů, kterou provozuje Elpida o.p.s., na telefonním čísle 800 200 007 je v provozu od 8.00 do 20.00 hodin každý den  včetně svátků a Vánoc.

Evropská cena prevence kriminality 2017

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, vyhlásilo Výzvu k podávání nominací preventivních projektů - Evropská cena prevence kriminality 2017 (ECPA - European Crime Prevention Award).

Téma letošního roku: „Prevence kyberkriminality“.

Krajský program prevence kriminality 2016

V rámci Krajského programu prevence kriminality 2016 byly zrealizovány 3 projekty, na jejichž financování se podílelo Ministerstvo vnitra České republiky a Plzeňský kraj.

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020

Zpracování Koncepce prevence kriminality krajů na léta 2017 - 2020 je jednou z podmínek realizace programů prevence kriminality krajů obsažených ve Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 66 ze dne 25. ledna 2016. Koncepce navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji na období 2015 - 2018. Plán byl vytvořen ve spolupráci se zástupci měst a obcí Plzeňského kraje, prostřednictvím probíhajících procesů komunitního plánování byli do tvorby částečně zapojeni i zástupci poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány. Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017 - 2020 navazuje na priority politiky kraje v oblasti prevence kriminality z let 2013 - 2016.

Aktualizováno dne 15.09.2016 - 14:08

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni navštívili členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky

Výslechovou místnost pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni, která vznikla již v roce 2010 společně s Výslechovou místností pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Klatovech navštívili 17. září 2015 členové Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky ...

Aktualizováno dne 29.09.2015 - 10:22

Stránky