Jste zde

Sociální práce

Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí Ministerstva práce a sociálních věcí   ČR     a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Sdružením místních samospráv ČR  a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“.

Veškeré informace k výše uvedenému naleznete na webových stránkách MPSV pod odkazem https://www.mpsv.cz/cs/33510.