Jste zde

Školství a sport

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Realizační tým projektu Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji již pilně připravuje program jednotlivých odborných kempů a kurzů, aby přihlášení účastníci prožili smysluplný, ale zároveň i příjemný týden.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 15. 2. 2016 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2016 - 2020 v části týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízeních, které zřizuje Plzeňský kraj podle § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Stránky