Jste zde

Školství a sport

Sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji za školní rok 2018/2019

V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, bude proveden, prostřednictvím systému KEVIS, sběr potřebných podkladů pro zpracování výroční zprávy od jednotlivých škol a školských zařízení zřízených obcemi, krajem, církví i soukromými osobami v Plzeňském kraji, a to v termínu 23. 9. - 4. 10. 2019...

Dětská porta 2019 - přihlášky

Středisko volného času RADOVÁNEK pořádá 16. listopadu 2019 oblastní kolo Dětské Porty v Plzni. Vítězové postupují do republikového finále v Kroměříži. Uzávěrka přihlášek do této soutěže je 20. října 2019...

Kempy a kurzy pro talentované žáky

Projekt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji", jehož realizátorem je Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78, byl v letech 2010 a 2011 podpořen z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Díky finanční podpoře Plzeňského kraje proběhnou týdenní odborné kempy a kurzy pro nadané žáky také v roce 2019.

Aktualizováno dne 18.02.2019 - 09:20

Stránky