Jste zde

Semináře a publicita

Databáze výstupů a produktů OPVK

Logo OPVK

Prostřednictvím vyhledávacích filtrů je možné nalézt informace nejen o grantových projektech Plzeňského kraje, ale všech projektech financovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost...

Pátý rok realizace globálních grantů Plzeňského kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Konference GG PK OPVK_listopad 2013

Tak znělo motto Informační konference věnované globálním grantům ve čtyřech možných oblastech podpory OPVK, která se konala dne 25. listopadu 2013 v Plzni. Akce se proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu, kultury a cestovního ruchu Jiřího Stručka ...

Aktualizováno dne 25.05.2015 - 17:36

Informační seminář s názvem Road Tour OPVK

Road Tour OPVK 2014 v Plzni

proběhl v pondělí 13. 10. 2014 v Plzni. Pořádal jej řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve spolupráci se dvěma zprostředkujícími subjekty pro školy, příjemce finanční podpory ze jmenovaného dotačního titulu, na území Karlovarského kraje a Plzeňského kraje ...

Aktualizováno dne 16.10.2014 - 12:14

Seminář pro příjemce OPVK

Ilustrační foto_SpP 18-02-2014

se v rámci 5. výzvy globálního grantu v oblasti podpory 3.2 uskutečnil v úterý 18. 2. 2014 v sále zastupitelstva Plzeňského kraje ...

Aktualizováno dne 25.02.2014 - 11:52

Seminář pro příjemce OPVK

Seminář pro příjemce OPVK_foto

v rámci 4. výzvy GG v oblasti podpory 3.2 a 2. výzev druhých GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3
uskutečného v pondělí 11. 3. 2013

Aktualizováno dne 22.03.2013 - 16:49

Stránky