Jste zde

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje byla oficiálně ustavena 7. ledna 2015. Jedná se o platformu sestavenou z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje.

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

  • řídí Regionální akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
  • představuje komunikační, plánovací a koordinační platformu, která pomocí Regionálního akční plánu definuje společnou představu o potřebách a směřování ESI fondů
  • projednává a doporučuje územní a věcné zaměření výzev operačních programu 2014 – 2020 a jejich sladění s regionálními potřebami, a toto komunikuje prostřednictvím svého zástupce v Národní stálé konferenci
  • nemá právní subjektivitu, nepřebírá úlohu jednotlivých úrovní veřejné správy v oblasti regionálního a místního rozvoje a neprovádí implementaci žádných nástrojů a mechanismů ESI fondů v České republice, nicméně je prakticky jedinou oficiální možností, jak mohou jednotlivé kraje promlouvat do zacílení výzev z jednotlivých operačních programů pro svá území.

Koordinaci činností Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje zajišťuje její Sekretariát, jehož funkci zajišťuje Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje:

Kontakt na pracovnice Sekretariátu RSK PK:

Ing. Petra Ježková

tel.: 377 195 778

e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz

Aneta Janská

tel.: 377 195 709

e-mail: aneta.janska@plzensky-kraj.cz

 

Činnost Regionální stálé konference je financována z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020.

Aktualizováno dne 22.03.2019 - 07:26