Jste zde

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Národní dotační tituly v gesci MMR

4.prosince se v prostorách hotelu Primavera v Plzni uskutečnil seminář k představení národních dotačních titulů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Představeny zde byly dotační programy zaměřené na rozvoj venkova, odstraňování bariér či na podporu regionálního cestovního ruchu.

Aktualizováno dne 11.12.2018 - 11:02

Národní dotační tituly MMR v gesci odboru regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje si Vás dovolují pozvat na seminář na téma „Národní dotační tituly MMR v gesci odboru regionální politiky“. Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás seznámí se zaměřením a podmínkami čerpání následujících národních dotačních titulů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova.

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje

Regionální stálá konference pro území Plzeňského kraje byla oficiálně ustavena 7. ledna 2015. Jedná se o platformu sestavenou z odborníků zastupujících klíčové instituce a významné zástupce regionální politiky v oblasti konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje.

Aktualizováno dne 23.10.2018 - 11:38

Nová publikace radí městům a obcím, kde a jak mohou čerpat dotace na mezinárodní projekty

Komunitární programy, programy přeshraniční spolupráce, programy nadnárodní a meziregionální spolupráce. Z těchto a dalších zdrojů mohou česká města a obce čerpat dotace na svůj rozvoj. Někdy je však pro ně problematické se v takovém množství různých dotačních titulů zorientovat. Svaz měst a obcí ČR proto společně s Ministerstvem pro místní rozvoj vydal publikaci „Komunitární programy a programy územní spolupráce EU – Příležitosti a možnosti pro města a obce", která by měla samosprávám usnadnit vyhledání a výběr vhodných dotačních programů.

Aktualizováno dne 30.04.2018 - 09:50

Starosto, projektuj - Svaz měst a obcí ČR

Příprava a realizace projektů je dlouhodobým, komplexním a složitým procesem. Projektové řízení je obtížné zejména tam, kde starostky či starostové obcí nedisponují dostatečným personálním aparátem a musí si poradit sami. Proto společnost MEPCO zpracovala pro Svaz měst a obcí ČR interaktivní modul, který má poskytnout prvotní orientaci v celém procesu projektové přípravy a realizace.