Jste zde

Regionální akční plán PK

Regionální akční plán Plzeňského kraje

Regionální akční plán (dále jen RAP) je základním dokumentem pro činnost Regionální stálé konference zhotoveným na základě principu partnerství pro realizaci územní dimenze ESI fondů v územních obvodech krajů ČR a národních finančních zdrojů s cílem naplnění Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020.

Aktualizováno dne 06.04.2018 - 10:21