Jste zde

Redakční rada webového portálu

Redakční rada webového portálu Plzeňský kraj

předseda: 
Mgr. René Zeithaml (referent na úseku mediální komunikace)

členové:
Mgr. Klára Brabcová (vedoucí odboru kancelář hejtmana)
Ing. Milan Kozel (vedoucí oddělení vnějších vztahů)
Mgr. Jiří Leščinský (ředitel KÚPK)
Petr Mařík (informatik)
Ing. Eliška Pečenková (vedoucí odboru informatiky)
Mgr. Šárka Stará (vedoucí oddělení mediální komunikace a marketingu)
Jiří Struček (člen Zastupitelstva Plzeňského kraje)       
Bc. Ilona Šnebergerová (vedoucí oddělení cestovního ruchu)