Jste zde

Rada Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje

 Členové Rady Plzeňského kraje

  • Josef Bernard (ČSSD) – hejtman Plzeňského kraje; oblast bezpečnosti a krizového řízení, strategického rozvoje, vnějších vztahů, sportu, neziskových organizací a dozoru nad činností Centrálního nákupu, příspěvkové organizace
  • JUDr. Marcela Krejsová (ODS) – náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast ekonomiky, investic a majetku
  • Mgr. Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj) – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
  • Mgr. Martin Baxa (ODS) – náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
  • Ing. Pavel Čížek (Starostové a Patrioti s podporou...) – náměstek hejtmana pro oblast dopravy
  • Ivo Grüner (ČSSD) – náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky
  • Mgr. Zdeněk Honz (ČSSD) – náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí
  • Ing. Milena Stárková (ČSSD) – členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví
  • Mgr. Radka Trylčová (ODS) – členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství