Jste zde

Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů PK

Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje

Usnesením Rady Plzeňského kraje č. 580/13 ze dne 22. dubna 2013 došlo ke zřízení Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje dle § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako komise Rady Plzeňského kraje pro oblasti strategického řízení rozvoje lidských zdrojů a schválení Statutu Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje.

Rada kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje má 16 členů včetně předsedy Jiřího Stručka, náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu. 

Tajemníkem Rady kraje pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje byl jmenován Mgr. Petr Dušek, referent na úseku organizace školství odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

Členové Rady kraj pro rozvoj lidských zdrojů Plzeňského kraje byli jmenováni usnesením Rady Plzeňského kraje č. 1032/13 ze dne 19. srpna 2013, změna složení komise viz usnesení RPK č. 4204/15 ze dne 14.12.2015 (aktuální složení naleznete v příloze). Členové uvedené komise pracují bez nároku na odměnu.

Aktualizováno dne 19.01.2016 - 09:01