Jste zde

Protidrogová problematika

Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2017“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 400/17 ze dne 20. 3. 2017 odsouhlasila rozdělení dotací realizátorům protidrogových projektů v Plzeňském kraji a následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 196/17 ze dne 10. 4. 2017 schválilo přidělení těchto dotací. Program byl podpořen částkou 2 600 000 Kč.