Jste zde

Protidrogová problematika

Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1781/18 ze dne 9. března 2018 odsouhlasila rozdělení dotací realizátorům protidrogových projektů v Plzeňském kraji a následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 616/18 ze dne 9. dubna 2018 schválilo přidělení těchto dotací. Program byl podpořen částkou 2 600 000 Kč.

Stránky