Jste zde

Protidrogová problematika

Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2691/18 ze dne 19. listopadu 2018 vyhlášení „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2019", který byl zveřejněn dne 20. listopadu 2018, pro realizátory protidrogových projektů v Plzeňském kraji.

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 3204/19 ze dne 18. března 2019 odsouhlasila rozdělení dotací realizátorům protidrogových projektů v Plzeňském kraji a následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 1082/19 ze dne 8. dubna 2019 schválilo přidělení těchto dotací. Program byl podpořen částkou 2 800 000 Kč.

Přidělená finanční dotace v rámci „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2018“

Rada Plzeňského kraje usnesením č. 1781/18 ze dne 9. března 2018 odsouhlasila rozdělení dotací realizátorům protidrogových projektů v Plzeňském kraji a následně Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením č. 616/18 ze dne 9. dubna 2018 schválilo přidělení těchto dotací. Program byl podpořen částkou 2 600 000 Kč.

Stránky