Jste zde

Projekty OPŽP 2014 - 2020

Zlepšení stavu EVL Bonětice a Kakejcov

Managementové zásahy v EVL Bonětice a Kakejcov, které jsou nezbytné z důvodu obnovení vhodných podmínek pro trvalý výskyt předmětu ochrany, kterým je v obou případech čolek velký (Triturus cristatus)...

Aktualizováno dne 02.07.2019 - 12:12