Jste zde

Projekty OPŽP

.

Informace o postupu prací včetně fotografií na projektech Plzeňského kraje s podporou Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, realizovaných v oblasti vodního hospodářství.