Jste zde

Projekty EU

Projekt Pořízení výukových a výcvikových pomůcek pro ZZS Plzeňského kraje

Popis projektu: Projekt řeší pořízení vysoce specializovaných pomůcek a podpůrných prostředků pro řádné fungování Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvkové organizace. Realizace projektu proběhne v roce 2018.

Cíle projektu: Rozvoj dovedností, odborných znalostí zdravotnického personálu a součinnost ZZS PK při řešení mimořádných událostí.

Předpokládané výdaje: Předpokládané celkové výdaje projektu činí 8.959.898 Kč vč. DPH a budou spolufinancovány ve výši 85 % způsobilých výdajů z prostředků EU v rámci 27. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu a 5 % z prostředků státního rozpočtu. Kofinancování ve výši 10 % způsobilých výdajů a dofinancování 100 % případných nezpůsobilých výdajů zajistí příjemce podpory, tedy Plzeňský kraj.

Aktualizováno dne 25.04.2018 - 11:54