Jste zde

Projekty

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje

Plzeňský kraj realizuje od ledna letošního roku ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje projekt "Smart Akcelerátor Plzeňského kraje", který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce mezi regionálními aktéry, posílení krajských domén inteligentní specializace a zvýšení produktivity, konkurenceschopnosti, a inovační výkonnosti firem v Plzeňském kraji.  

Aktualizováno dne 12.08.2019 - 10:01

Projekt Horní Falc a Plzeňský kraj – společně ve středu Evropy

Projekt navazuje na dlouhodobou spolupráci partnerů, Plzeňského kraje a vládního úřadu Regierung der Oberpfalz, která trvá již od roku 2001. Cílem obou partnerů je pokračovat v úspěšné přeshraniční spolupráci, která přispívá k dalšímu rozvoji společného a perspektivního životního, přírodního a hospodářského prostoru.

Aktualizováno dne 04.07.2018 - 13:27