Jste zde

Projekty

Ukončení projektu Transparentní Plzeňský kraj

Na konci dubna 2015 Plzeňský kraj dokončil projekt Transparentní Plzeňský kraj. Klíčovým výstupem projektu je Strategie transparentního Plzeňského kraje, která byla zpracována v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií Ministerstva financí z roku 2012.

Aktualizováno dne 13.06.2016 - 10:50

Personální strategie

Text Personální strategie, vytvořené v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení LZ na KÚPK.

Výsledky výzvy k podání nabídky

znacka_informace.jpg
Výsledky výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úředě Plzeňského kraje"

Přílohy k výzvě

znacka_informace.jpg
Přílohy výzvy k podávání nabídek - veřejná zakázka "Aktivity v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“

Dotazy k veřejné zakázce

znacka_informace.jpg
Další zodpovězené dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu "Aktivity v rámci projektu Personální startegie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK"

Výzva k podání nabídky

Logo OPLZZ
Dne 12.11.2010 byla na http://www.esfcr.cz/zakazky/aktivity-v-ramci-projektu-personalni-strategie-efektivni zveřejněna výzva k podávání nabídek na dodávku služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Peronální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje".

Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK

Logo OPLZZ
Plzeňský kraj se snaží vybudovat moderní a flexibilní krajský úřad vyhovující současným požadavkům elektronizace, otevřenosti a přátelskosti veřejné správy. Hlavním spouštěcím mechanismem pro inovační projekty Plzeňského kraje byla strategie Smart Administration, tj. implementace principů, které umožňují rychlejší, jednodušší, transparentnější a přesnější výkon státní správy. Jedním z nových inovačních projektů je právě projekt: “Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje” (dále jen Personální strategie), který vychází z faktu, že motivace, zapojení a efektivní řízení zaměstnanců na všech úrovních představuje klíčovou konkurenční výhodu nejen soukromých firem, ale také organizací ve veřejném sektoru. Cílem projektu je vytvoření personální strategie a zefektivnění řízení a další rozvoj lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje.