Jste zde

Projekty

Vzdělávací program Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením v rámci projektu "Vzdělávání pracovníků krajských úřadů"reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR realizují za podpory Evropského sociálního fondu akreditovaný vzdělávací program s názvem „Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením“ (číslo akreditace 2014/0673‐SP) v rámci projektu„Vzdělávání pracovníků krajských úřadů“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196.

 

Aktualizováno dne 30.11.2016 - 07:32

Ukončení projektu Transparentní Plzeňský kraj

Na konci dubna 2015 Plzeňský kraj dokončil projekt Transparentní Plzeňský kraj. Klíčovým výstupem projektu je Strategie transparentního Plzeňského kraje, která byla zpracována v souladu s Metodikou přípravy veřejných strategií Ministerstva financí z roku 2012.

Aktualizováno dne 13.06.2016 - 10:50

Personální strategie

Text Personální strategie, vytvořené v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení LZ na KÚPK.

Výsledky výzvy k podání nabídky

znacka_informace.jpg
Výsledky výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úředě Plzeňského kraje"

Přílohy k výzvě

znacka_informace.jpg
Přílohy výzvy k podávání nabídek - veřejná zakázka "Aktivity v rámci projektu Personální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“

Dotazy k veřejné zakázce

znacka_informace.jpg
Další zodpovězené dotazy k veřejné zakázce malého rozsahu "Aktivity v rámci projektu Personální startegie - efektivní řízení lidských zdrojů na KÚPK"

Výzva k podání nabídky

Logo OPLZZ
Dne 12.11.2010 byla na http://www.esfcr.cz/zakazky/aktivity-v-ramci-projektu-personalni-strategie-efektivni zveřejněna výzva k podávání nabídek na dodávku služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky malého rozsahu Aktivity v rámci projektu "Peronální strategie - efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje".

Stránky