Jste zde

Projekt SROP - Internetizace knihoven PK

Internet v knihovnách Plzeňského kraje

    Na počátku roku 2007 byl dokončen projekt Internetizace knihoven Plzeňského kraje, jehož realizace byla v gesci radního Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Martina Baxy. Co bylo cílem projektu a jaké jsou jeho přínosy?

    Obraz veřejné knihovny jako tradiční kulturní instituce se pod vlivem informační revoluce zásadně mění. Zpřístupňování informací se z roviny knižních titulů zvolna, nicméně znatelně, přesouvá do oblasti elektronických medií. Tyto trendy se netýkají pouze velkých knihoven ve městech, ale ovlivňují i malé knihovny v obcích. Proto se z obecní knihovny díky přístupu k internetu stává informační centrum obce, které zpřístupňuje informace ze všech oborů lidského poznání. Problémem ale je, že knihovny (obzvláště ty menší) obvykle bojují s nedostatkem finančních prostředků, díky kterým by požadované služby mohly poskytovat. Proto jsou knihovny často odkázány na cizí pomoc. Té se knihovnám v Plzeňském kraji dostalo díky projektu „Internetizace knihoven“, který garantuje Plzeňský kraj společně se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

    Řešitelem projektu je Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje a Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Financování je zajištěno ze 75% z Evropských fondů, konkrétně ze Společného regionálního operačního programu, opatření 2.2., dále pak ze státního rozpočtu, rozpočtu Plzeňského kraje a jednotlivých partnerských obcí. Díky tomu je 275 knihoven v našem kraji vybaveno počítačovou sestavou s přístupem k vysokorychlostnímu internetu. Takto vybavené knihovny jsou většinou připojeny k internetu díky ADSL přípojkám (v některých případech satelitním spojem), jejichž zřízení a tříletý provoz hradí stát.

    Samotnou realizaci projektu provázelo množství problémů, např. nebylo vůbec jednoduché zajistit ve všech knihovnách tzv. vysokorychlostní připojení (vyšší než 256 Kbps). I přes tyto problémy považuje kraj projekt za úspěšný a přínosný. Ať už místní občané, nebo turisté díky němu získali bezplatný přístup k internetu a knihovny nové počítačové vybavení. A jak takto vybavené knihovny najdete? V průběhu prvního čtvrtletí budou všechny označeny následující směrovkou.

Ukazatel knihovny

 

    Seznam realizovaných knihoven je uveden v příloze. Mapa knihoven je k dispozici zde.

Mgr. Dagmar Čerňová, SVK PK, Bc. Václav Koudele, Odbor informatiky KUPK

Vlajka EU 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Srop

Aktualizováno dne 14.01.2013 - 14:16