Jste zde

Projekt Podpora odborného vzdělávání v PK

Příměstské letní kempy 2018

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, proběhnou v průběhu měsíce července a srpna tohoto roku příměstské letní kempy určené pro všechny věkové kategorie od dětí v mateřské školce až po žáky středních škol. Byla vybrána 4 tematická zaměření těchto kempů - polytechnika určená pro děti z mateřských škol, robotika a podnikavost pro žáky základních škol a němčina, jak pro žáky základních škol, tak pro žáky středních škol...

Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů I a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 12. června 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a získal dotaci dosahující maximální výše 87 152 623,71 Kč. Realizace spadá do období 1.  1. 2018 až 31. 12. 2020...

Aktualizováno dne 23.03.2018 - 11:40