Jste zde

Programy podpory rozvoje podnikání

Podpora podnikání

Informace týkající se podpory podnikání financované z prostředků státního rozpočtu ČR, z fondů Evropské unie i z jiných zdrojů.

Aktualizováno dne 20.07.2017 - 10:24

Podpora MPO

MPO zřídilo koordinační a konzultační místo pro firmy, které se zabývají projekty zahraniční pomoci ve třetích zemích.

Aktualizováno dne 20.07.2017 - 10:24

Záruky pro začínající podnikatele

Dnem 15. 6. 2011 byl zahájen příjem žádostí o zvýhodněné záruky pro začínající podnikatele. Záruční program je realizován z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu. Podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci registrovaní k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let mohou získat zvýhodněnou záruku k úvěru do výše 3 mil. Kč včetně. Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob.

ProCoP

ProCoP slouží jako kontaktní místo pro podnikatele.