Jste zde

Programová rada Plzeňského kraje pro hodnocení projektů EHMK

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 - 1. výzva - dvouleté projekty - poskytnutí dotací na rok 2015

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje usnesením č. 3247/15 ze dne 23.03.2015, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 800/15 ze dne 13.04.2015) poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci Finanční podpory Plzeňského kraje...

Aktualizováno dne 20.04.2015 - 08:34

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 - 2. výzva - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3034/15 ze dne 19.01.2015, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č.  756/15 ze dne 09.02.2015) poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci 2. výzvy Finanční podpory Plzeňského kraje...

Aktualizováno dne 18.02.2015 - 07:05

Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 - poskytnutí dotací

Orgány Plzeňského kraje schválily svými usneseními (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2070/14 ze dne 12.05.2014, usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č.  513/14 ze dne 09.06.2014) poskytnutí účelových dotací žadatelům v rámci Finanční podpory Plzeňského kraje...

Aktualizováno dne 10.06.2014 - 09:36