Jste zde

Program rozvoje kraje

Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje

Dne 2.9.2008 schválilo ZPK koncepční dokument "Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje" , který byl zpracován dle podmínek zákona o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb. v platném znění.