Jste zde

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013

Termíny zasedání 11. a 12. Monitorovacího výboru Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

11. zasedání Monitorovacího výboru (pro již předložené žádosti) je plánováno na 10. a 11. května 2012. 12. zasedání Monitorovacího výboru, na kterém se bude rozhodovat o nových žádostech, se uskuteční 14. a 15. listopadu 2012. Projektové žádosti pro toto zasedání je nutné předložit nejpozději do 1. září 2012.

Aktualizováno dne 21.03.2012 - 16:20

Cíl 3 - Dispoziční fond Euroregio Egrensis

V červnu 2008 byl v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko vyhlášen Dispoziční fond pro Euroregio Egrensis.

Aktualizováno dne 21.03.2012 - 14:45

Cíl 3 - Dispoziční fond Euroregion Šumava

6.června 2008 byl v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko vyhlášen Dispoziční fond pro Euroregion Šumava.

Aktualizováno dne 21.03.2012 - 14:45

Konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

logo
Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje organizuje konzultační dny k Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko pro starosty obcí a ostatní žadatele z Plzeňského kraje. Smyslem konzultačních dnů bude především odpovídat na dotazy týkající se vhodnosti konkrétních záměrů projektů, jejich přípravy, způsobu předkládání apod.

Stránky