Jste zde

pro vlastníky

Informace pro vlastníky památek

Informace pro postup občanů ve vztahu k veřejné správě v oblasti památkové péče:
https://www.mkcr.cz/navody-pro-reseni-zivotnich-situaci-291.html
 

 

Informace k nakládání s památkovým fondem včetně příručky vlastníka kulturní památky:
https://www.mkcr.cz/obcan-a-nakladani-s-pamatkovym-fondem-241.html
 

 

Informace o dotačních programech na obnovu kulturního dědictví vyhlašovaných Ministerstvem kultury:
https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html
 

 

Národní památkový ústav (https://www.npu.cz) - odborná organizace státní památkové péče:

Podrobný průvodce postupu při opravě památkově chráněného objektu
https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/jak-postupovat

Kontakty na územní odborné pracoviště v Plzni:
https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/kontakt


Památkový katalog - systém evidence památek obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a nově také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká.
http://pamatkovykatalog.cz/

Aktualizováno dne 07.06.2017 - 09:16