Jste zde

Příprava programového období 2014+

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Již na Kohezním fóru v září 2007 byla zahájena, a v současné době probíhá na národní i evropské úrovni, diskuse o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013. Evropská komise zveřejnila v Páté kohezní zprávě své první návrhy na podobu, strukturu a principy budoucí kohezní politiky po roce 2013. Další konkrétnější návrhy zveřejní komise na podzim 2011, kdy budou předloženy návrhy nových nařízení, které budou projednávány v rámci pracovní skupiny Rady.

 

V současném období a během následujících měsíců se ministerstvo pro místní rozvoj, v úzké spolupráci s ostatními resorty i všemi partnery, zaměří na formulaci a projednávání rozvojových priorit České republiky, které by měly být spolufinancovány v rámci budoucí kohezní politiky EU po roce 2013. Je zřejmé, že bude nutné identifikovat jen omezený počet priorit, proto bude jejich jasné vymezení a zdůvodnění pro vyjednávání s Evropskou komisí klíčové.