Jste zde

Přijímací řízení na střední školy

Informace o vydávání zápisových lístků ke vzdělávání ve střední škole /konzervatoři/

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad...

Aktualizováno dne 10.01.2019 - 06:28