Jste zde

Prevence závažných havárií

Prevence závažných havárií

Systém prevence závažných havárií se zabývá objekty a zařízeními, v nichž je umístěna nebezpečná látka s cílem snížit pravděpodobnost  vzniku a omezit následky možných závažných havárií na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku, a to jak v těchto objektech, tak i v jejich okolí. Povinnosti provozovatelů těchto objektů se řídí množstvím a typem umístěných nebezpečných látek a jsou upraveny platnou legislativou.