Jste zde

Postup při úmrtí osoby

Postup při úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého

V případě úmrtí osoby nebo nálezu těla zemřelého mimo zdravotnické zařízení kontaktujte v rámci provozní doby registrujícího praktického lékaře zemřelého, mimo provozní dobu pak společnost 1. KORONERSKÁ s.r.o., která od 1. 7. 2014 provádí prostřednictvím koronerů ohledání zemřelých na území celého Plzeňského kraje sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.

Telefonní číslo koronera: 608 131 015.

Není-li registrující lékař znám, případně není-li registrující lékař či koroner dostupný, pak se úmrtí nebo nález těla zemřelého oznámí na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, má oznamovací povinnost každý, kdo se o úmrtí dozvěděl nebo nalezl tělo zemřelého nebo jeho část a neví, zda úmrtí nebo nález těla nebo jeho části již bylo oznámeno.

Aktualizováno dne 17.04.2018 - 07:07