Jste zde

Portál farmáře, OR, ARES

Registry ekonomických a podnikatelských subjektů

PORTÁL FARMÁŘE

Portál farmáře je veřejně příspupným registrem všech zemědělských podnikatelů:

https://farmar.mze.cz/portal/page/portal/PORTAL_FARMARE

Přístup do veřejného rejstříku Evidence zemědělského podnikatele:

http://eagri.cz/public/app/SZR/EZP

 

REGISTR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

Registr živnostenského podnikání je veřejně přístupným registrem fyzických a právnických osob podnikajících v režimu živnostenského zákona.

http://www.rzp.cz/

 

OBCHODNÍ REJSTŘÍK

Obchodní rejstřík obsahuje údaje o podnikatelských subjektech zapsaných do tohoto registru.

http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

 

ARES

ARES je registrem všech ekonomických subjektů, včetně těch, které podnikají mimo rámec živnostenského zákona na základě jiných právních předpisů.

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

 

INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

V insolvenčním rejstříku lze vyhledat dlužníky, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení.
 

https://isir.justice.cz/isir/common/index.do

Údaje o dlužnících a řízeních vede Ministerstvo spravedlnosti ČR.

 

 

 

Aktualizováno dne 07.02.2017 - 08:54