Jste zde

Podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v PK

1.výzva GS 4.1.2 VS / 3.1.-4.4.2005

logo
Výzva k předkládání akcí do grantového schématu probíhala od počátku ledna do začátku dubna 2005. Z 10 přijatých projektových žádostí byla dotace schválena 8 projektům v celkové výši necelých 9 milionů korun.