Jste zde

Podpora technického vzdělávání

Vyhlášení soutěže "Řemeslo má zlaté dno"

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje soutěž pod názvem " Řemeslo má zlaté dno"

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích:

  • 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
  • 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
  • Střední školy (1. a 2. ročník)

Vyhlášení soutěže "Technická olympiáda Plzeňského kraje"

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Vyhlášení soutěže "Technika má zlaté dno"

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v rámci projektu na podporu technického vzdělávání soutěž pro žáky a žákyně středních a základních škol Plzeňského kraje s cílem podpořit zájem o technické obory s názvem Technika má zlaté dno“.

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2215/18 ze dne 25. 6. 2018 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2018“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2018. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Nadační fond „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji"

Plzeňský kraj v březnu 2014 zřídil Nadační fond „Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji“ a každoročně do něj poskytuje příspěvek ve výši 1 milion korun. Hlavním účelem Nadačního fondu je podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji směřující ke zvýšení zájmu žáků základních škol o studium na technicky zaměřených školách...

Aktualizováno dne 08.06.2018 - 10:13

Vyhlášení soutěže Technická olympiáda Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v souladu se záměrem Plzeňského kraje o podpoře technického vzdělávání a ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni soutěž školních týmů středních škol v řešení tematických okruhů technických problémů stanovených Západočeskou univerzitou v Plzni pod názvem „Technická olympiáda Plzeňského kraje“

Vyhlášení soutěže "Technika má zlaté dno"

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje v rámci projektu na podporu technického vzdělávání soutěž pro žáky a žákyně středních a základních škol Plzeňského kraje s cílem podpořit zájem o technické obory s názvem Technika má zlaté dno“

Vyhlášení soutěže "Řemeslo má zlaté dno"

Rada Plzeňského kraje vyhlašuje soutěž pod názvem " Řemeslo má zlaté dno".

Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje ve třech věkových kategoriích:

  • 1. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
  • 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
  • Střední školy (1. a 2. ročník)

Dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“

Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 808/17 ze dne 26. 6. 2017 dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2017“ financovaného z rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2017. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno dne 18.07.2017 - 09:04

Stránky