Jste zde

Podpora talentovaných žáků

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Cílem projektu je systematická podpora a rozvoj znalostí a dovedností nadaných žáků prostřednictvím kempů a kurzů v oblastech přírodovědných (matematika, fyzika, biologie, chemie), společenskovědních (zeměpis, dějepis, český jazyk), jazykových (německý jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk), a uměleckých (dle aktuálních soutěžních oborů ZUŠ)...

Aktualizováno dne 30.04.2019 - 10:22

Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji v roce 2019

V Plzeňském kraji běží letos již desátým rokem projekt, jehož cílem je podporovat a rozvíjet odborný růst mimořádně nadaných žáků z Plzeňského kraje a jejich pedagogů v oblastech přírodovědných, společenskovědních, jazykových, uměleckých a řemeslných.

Aktualizováno dne 30.04.2019 - 10:21