Jste zde

Podpora odborného vzdělávání

Příměstské letní kempy 2018

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, proběhnou v průběhu měsíce července a srpna tohoto roku příměstské letní kempy určené pro všechny věkové kategorie od dětí v mateřské školce až po žáky středních škol. Byla vybrána 4 tematická zaměření těchto kempů - polytechnika určená pro děti z mateřských škol, robotika a podnikavost pro žáky základních škol a němčina, jak pro žáky základních škol, tak pro žáky středních škol...

Aktualizováno dne 26.11.2018 - 09:41