Jste zde

Plénum

Plénum Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje

  

Zástupci Plzeňského kraje v RHSD Plzeňského kraje

Jméno

Člen Rady PK

Václav Šlajs
předseda
hejtman Plzeňského kraje
Jaroslav Bauer náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Ivo Grüner náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky rozvoje, fondů EU, informatiky
Jiří Struček náměstek hejtmana pro oblast školství, sportu, cestovního ruchu a projektu Plzeň EHMK 2015
JUDr. Zdeňka Lišková náměstkyně hejtmana pro oblast investic, majetku a Centrálního nákupu, p. o.
Mgr. Zdeněk Honz člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí
Ing. Milena Stárková členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví
Mgr. Jaroslav Šobr člen Rady Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a neziskových organizací
Ing. Václav Štekl člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

  

Zástupci zaměstnavatelů v RHSD Plzeňského kraje

Jméno

Zastupující

Ing. Jan Michálek
místopředseda
Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Ing. Miloslav Zeman  OHK Plzeňsko
Ing. Roman Brůzl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Ing. Alena Kolářová  OHK Klatovy
Michal Lehký  Svaz průmyslu a dopravy ČR
PaedDr. Ilona Mauritzová PhD. Západočeská univerzita v Plzni
Ing. Zdeněk Kantner  Doosan Škoda Power
Ing. Jaroslav Šíma  Krajská agrární komora
Ing. Jan Muzika  Eurovia
Mgr. Lumír Tesař  Škoda Transportation
Mgr. Martin Kořínek, Ph.D. Grammer CZ

 

Zástupci odborových svazů v RHSD Plzeňského kraje

Jméno

Zastupující

Jindřich Brabec
místopředseda
Regionální rada odborových svazů
Daniela Bečvaříková  OS SOO
Zdeněk Berka  OS TOK
Danuše Baumruková  OS ZPTNS
Ing. Eva Kaderová  OS ECHO
Ing. Jan Kubricht  OSŽ
Jiří Popelka  ČMOS pracujících ve školství
Jaroslav Seemann  OS KOVO
Milan Synek  OS ZSP

 

 
Ing. Ivan Kraus  Odbor bezpečnosti a krizového řízení

 

 

Aktualizováno dne 06.01.2015 - 12:59