Jste zde

Plénum

Plénum Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje

  

Zástupci Plzeňského kraje v RHSD Plzeňského kraje

Jméno

Člen Rady PK

Bc. Josef Bernard hejtman Plzeňského kraje
JUDr. Marcela Krejsová náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku
Mgr. Ivana Bartošová náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
Ing. Vilímec Vladislav náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
Ing. Pavel Čížek náměstek hejtmana pro oblast dopravy
Ivo Grüner náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky
Mgr. Zdeněk Honz náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
Ing. Milena Stárková členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví
Mgr. Radka Trylčová členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství

  

Zástupci zaměstnavatelů v RHSD Plzeňského kraje

Jméno

Zastupující

Ing. Mgr. Pavel Karpíšek Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
Ing. Miloslav Zeman OHK Plzeňsko
Ing. Roman Bruzl Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Ing. Alena Kolářová OHK Klatovy
Michal Lehký Svaz průmyslu a dopravy ČR
Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Západočeská univerzita
Ing. Zdeněk Kantner Doosan Škoda Power
Ing. Jaroslav Šíma Krajská agrární komora
Ing. Jan Muzika Eurovia
Mgr. Lumír Tesař Škoda Transportation
Mgr. Martin Kořínek, Ph.D. Grammer CZ

 

Zástupci odborových svazů v RHSD Plzeňského kraje

Jméno

Zastupující

Jindřich Brabec Regionální rada odborových svazů
Daniela Bečvaříková OS SOO (státní orgány a organizace)
Zdeněk Berka OS TOK (textilní, oděvní a kožedělný)
Danuše Baumruková OS ZPTNS (poštovní, telekomunikační a novinové)
Ing. Eva Kaderová OS ECHO (energetika, chemie)
Jaroslav Leština OSŽ (železničáři)
Věra Volfová ČMOS pracujících ve školství
Jaroslav Seemann OS KOVO
Milan Synek OS ZSP (zdravotnictví a sociální péče)

 

Ing. Ivan Kraus  Odbor bezpečnosti a krizového řízení

 

Aktualizováno dne 21.03.2019 - 07:56