Jste zde

Platformy

Plzeňský kraj připravuje vzdělávací vizi na dalších 15 let

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje proběhlo dne 5. 2. 2019 první zasedání nově vzniklé platformy Vize 2035. Tato nová platforma je součástí Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje (KAP), který se zaměřuje na nastavení funkčního systému akčního plánování zejména v oblasti středoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji.

Aktualizováno dne 13.03.2019 - 07:35

Platforma Odborné vzdělávání

Platforma byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny...

Platforma Podpora podnikavosti

Platforma byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny. Platforma podnikavosti je celkem tvořena 6 členy a hlavním cílem je napomáhat tvorbě krajského akčního plánu v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativy a kreativity, a to průřezově pro VOŠ, SŠ, ZŠ a také pro oblast iniciativy a kreativity pro MŠ.

Platforma Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.)

Platforma Nepovinná témata (cizí jazyky, ICT apod.) byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny. Tvoří ji celkem 7 členů a hlavním cílem je napomáhat tvorbě krajského akčního plánu v nepovinných intervencích - cizí jazyky, ICT, matematická a čtenářská gramotnost.

Platforma Karierové poradenství, rozvoj škol jako center celoživotního vzdělávání a další vzdělávání dospělých

Platforma byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna ze šesti dílčích pracovních skupin, tzv. platforem této pracovní skupiny. Tvoří ji celkem 10 členů a hlavním cílem je napomáhat tvorbě krajského akčního plánu v oblasti karierového poradenství a celoživotního učení.

Aktualizováno dne 12.10.2016 - 15:03

Platforma Společné vzdělávání (inkluze)

Platforma Společné vzdělávání (inkluze) byla vytvořena dne 3. března 2016 na 2. zasedání PS Vzdělávání jako jedna z jejích šesti dílčích pracovních skupin.

Aktualizováno dne 12.10.2016 - 14:19