Jste zde

Plány k řešení krizových situací

Plán připravenosti Krajského úřadu Plzeňského kraje

Bezpečnostní rada Plzeňského kraje projednala a usnesením č. 8 ze dne 11. prosince 2012 doporučila řediteli krajského úřadu schválit "Plán připravenosti Krajského úřadu Plzeňského kraje pro řešení mimořádných událostí a krizových situací"

Aktualizováno dne 04.02.2016 - 12:35

Krizový plán Plzeňského kraje

Krizový plán Plzeňského kraje (dále jen "krizový plán") je souhrnný plánovací dokument, který obsahuje souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací.

Krizový plán schvaluje hejtman na základě § 14 odst. 2 písm c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizový plán byl projednán Bezpečnostní radou Plzeňského kraje v rámci 1. jednání dne 11. prosince 2012, která jej svým usnesením č. 6 projednala a doporučila hejtmanovi Plzeňského kraje ke schválení.

Aktualizováno dne 02.02.2015 - 12:26

Havarijní plán Plzeňského kraje

Havarijní plán Plzeňského  kraje se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.

Havarijní plán Plzeňského kraje zpracovává Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje za použití analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje, podkladů poskytnutých právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, a podkladů poskytnutých dotčenými správními úřady, obecními úřady, jednotlivými složkami a ve spolupráci s nimi.

Havarijní plán Plzeňského kraje (kliknutím na název se Vám zobrazí stránka s plánem)

 
Aktualizováno dne 02.02.2015 - 10:51