Jste zde

Partnerství Comenius REGIO

Partnerství Comenius Regio - rok po zahájení projektu

Jednání na Oblastníhm ředitelství pro primární a sekundární vzdělávání na Krétě

Spolupráce Plzeňského kraje s regionem Kréta v rámci projektu "Environmentální turismus - alternativní cesty" zdárně pokračuje. Po červnovém mezinárodním setkání na Krétě se čeští členové projektového týmu připravují na návštěvu řeckých partnerů v Plzeňském kraji, která se uskuteční v listopadu tohoto roku. 

Aktualizováno dne 02.10.2013 - 09:39

Mezinárodní kongres ve Friedrichshafenu – završení projektu Partnerství Comenius Regio

Mezinárodní kongres ve dnech 25.5. – 28.5.2011 ve Friedrichshafenu byl oficiálním zakončením dvouletého mezinárodního projektu Partnerství Comenius Regio na německé straně. Jednalo se o konferenci s účastí široké odborné veřejnosti z Německa, Rakouska a Švýcarska. Členy delegace za Plzeňský kraj byli zástupci školské správy a odborníci z oblasti speciální pedagogiky. Zástupci Plzeňského kraje prezentovali ve workshopu výstupy vlastní práce na projektu Comenius Regio. Konference byla tematicky zaměřena na participaci zdravotně postižených ve společnosti.

Mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 3.5. – 4.5.2011 se v Plzni uskutečnila mezinárodní konference speciálních pedagogů v rámci projektu Partnerství Comenius Regio. Hojnou účast speciálních pedagogů a ředitelů škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z Plzeňského kraje a Bádenska-Württemberska podpořili zástupci a představitelé Plzeňského kraje včetně náměstka hejtmana pro oblasti školství, mládež a sport Jiřího Stručka a zástupci Ministerstva školství Bádenska-Württemberska Sönke Asmussen a Anita Preuß.

5. mezinárodní jednání v rámci projektu Partnerství Comenius Regio

Ve dnech 10.2. – 11.2.2011 se konalo v Plzni 5. mezinárodní jednání v rámci projektu "Schulische Förderung von jungen Menschen mit schwersten Mehrfachbehinderungen in der Phase der Vorbereitung auf ein Leben als Erwachsene" ("Školní péče o mládež s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením ve fázi přípravy na život v dospělosti").

Stránky