Jste zde

Ostatní

Národní zdravotní registry

Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily jejich odbornou náplň. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, která garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Řada registrů má dlouholetou tradici, např. registr hospitalizovaných vznikl již v roce 1960 a onkologický registr v roce 1976.

Kompletní informace o národních registrech naleznete na:  http://www.uzis.cz/registry