Jste zde

Odpady

Studie překladišť komunálního odpadu v Plzeňském kraji

Ilustrační foto

Podle zákona o odpadech nebude po roce 2024 možné ukládat na skládky neupravené komunální odpady. Plzeňský kraj proto nechal v roce 2017 zpracovat  Studii překladišť  směsného komunálního odpadu  a ostatního  energeticky využitelného komunálního odpadu v Plzeňském kraji...

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

Krajský úřad zpracovává a vede evidenci souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona č.185/2001 sb., o odpadech. Údaje spravuje Informační systém odpadového hospodářství  (ISOH)...

Aktualizováno dne 04.05.2018 - 09:59