Jste zde

odboru Sociálních věcí

Agenda romských poradců na obcích

Dle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů plní obecní úřad obce s rozšířenou působností úkoly, které napomáhají výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Osoby pověřené výkonem SPOD v Plzeňském kraji

Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu dětí na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti. O pověření rozhoduje krajský úřad.

Aktualizováno dne 13.09.2017 - 13:15