Jste zde

odboru Informatiky

Zákon č. 99/2019 Sb. - Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a upravuje přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací spravovaných povinnými subjekty a působnost Ministerstva vnitra. Současně i nahrazuje původní vyhlášku o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Aktualizováno dne 21.08.2019 - 15:10