Jste zde

Očkování proti TBC

Zajištění opatření zabraňují vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou na území na území Plzeňského kraje

Plzeňský kraj zajišťuje dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v platném znění, na svém území opatření zabraňují vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou. Za tímto účelem uzavírá smlouvy s jednotlivými nestátními zdravotnickými zařízeními, jejichž předmětem je zajištění preventivních opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.

Aktualizováno dne 04.03.2015 - 14:12