Jste zde

Ochrana přírody

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Opatření obecné povahy č. j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber)...

Aktualizováno dne 13.03.2019 - 11:06

Opatření obecné povahy - rorýs obecný

Opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje dne 4. 4. 2013 a nabylo účinnosti dne 20. 4. 2013...

Aktualizováno dne 13.03.2019 - 10:53