Jste zde

Ochrana přírody

Opatření obecné povahy - bobr evropský

Opatření obecné povahy č. j. ŽP/2292/17, kterým se povoluje výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazů u zvláště chráněného druhu živočicha bobra evropského (Castor fiber).

Studie posouzení přírodních parků Plzeňského kraje z hlediska krajinářského hodnocení

krajina_mini

Studie reaguje na cíle a úkoly stanovené v Koncepci ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje, tij. zpracovává krajinářské vyhodnocení území celého Plzeňského kraje a zjištěné výsledky srovnává s hranicemi vyhlášených přírodních parků. Vyhodnocuje území Plzeňského kraje mimo plochy NP a CHKO z hlediska estetických, přírodních a kulturně-historických hodnot.

Aktualizováno dne 01.11.2016 - 14:22